Przygotuj się do sesji!

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego

serdecznie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów UMK

na warsztaty z cyklu "Przygotuj się do sesji!"

Oferta warsztatów:

  • Nie zwlekaj! Zasady i techniki planowania czasu
  • Niech Moc będzie z Tobą! Strategie uczenia się do egzaminów/ May the force be with you! Learning strategies in preparation for exams
  • Uwolnij napięcie! – ruchowo-oddechowy warsztat relaksacyjny dla studentów przed sesją

oraz

Link do formularza zgłoszeniowego


Nie zwlekaj! Zasady i techniki planowania czasu

W trakcie warsztatów dowiesz się więcej na temat prokrastynacji (zwlekania), wykonując testy i ćwiczenia, które pozwolą lepiej zaplanować swój czas. Dowiesz się, czy jesteś wielozadaniowy i jak tego się nauczyć. Poznasz wybrane techniki zarządzania czasem. Zdobytą wiedzę i umiejętności możesz wykorzystać już w czasie sesji egzaminacyjnej.

Prowadząca: Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK – pedagog, dyrektorka Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego, od 6 lat kieruje projektem Uni-Komp-As – rozwijania kompetencji społecznych i zawodowych studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych; naukowo zajmuje się edukacją przez całe życie oraz badaniem i rozwijaniem kompetencji społecznych.  

 Termin: 26.05.2022; 18.00-20.00, online


  Niech Moc będzie z Tobą! Strategie uczenia się do egzaminów

Sukces na egzaminach zależy od wielu czynników, a poświęcona im prezentacja omówi strategie uczenia się sprawiające, że nasze przygotowanie będzie bardziej efektywne i autonomiczne, łatwiejsze, szybsze i przyjemniejsze dla uczącego się. Omówimy zasady i przykłady technik bardziej skutecznego zapamiętywania, głębszego przetwarzania materiału, kompensowania deficytów językowych (przy zdawaniu w języku obcym), sterowania własnym uczeniem się i współpracy z innymi.

Prowadzący: mgr Krzysztof Strzemeski, anglista, dydaktyk i doświadczony egzaminator z Katedry Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMK. Na co dzień zajmuje się kształceniem nauczycieli języków obcych i ma doświadczenie z pracą z grupami międzynarodowymi. Zawsze interesowały go teoretycznie i praktycznie strategie uczenia się.

Termin: 30.05.2022; 18.00-20.00, online

May the force be with you! Learning strategies in preparation for exams

Exam success depends on many factors, and a presentation devoted to them will be discussing learning strategies that make one’s preparation more effective and autonomous, easier, faster and more enjoyable for the learner. We will discuss the principles and techniques of more effective memorizing, deeper processing of material, better  compensating for language deficits (when taking tests in a foreign language), more conscious controlling of one's own learning and effective cooperation with learners.

Tutor: Krzysztof Strzemeski, MA, an English language instructor, a teacher-educator and an experienced examiner from the Department of English and Applied Linguistics at the Institute of Linguistics in the Faculty of Humanities UNC. On a daily basis, he does pre-service teacher training for foreign language teachers and has experience in working with international groups. He has always been interested in learning strategies both theoretically and practically.

Termin: 01.06.2022, 18.00-20.00, online


Uwolnij napięcie! Ruchowo-oddechowy warsztat relaksacyjny dla studentów przed sesją (dwujęzyczny)

Warsztat oparty na ruchu spontanicznym, technice release z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych i kontakt improwizacji, podczas których poznasz sposoby na rozluźnianie nagromadzonych napięć w ciele, dowiesz się jak w czasie wzmożonego stresu – np. sesji egzaminacyjnej, możesz poprzez wykorzystanie prostych zasad pomóc swojemu ciału uwolnić napięcia i rozluźnić odpowiednie partie mięśniowe. Ponadto warsztat ten wzbogaci poczucie świadomości Twojego ciała i jego centrum.

Termin/Date: 06.06.2022; 19.00-21.00, Toruń

Stacjonarnie/ stationary, dwujęzyczny - j. polski i j. angielski/ Bilingual: Polish, English

Prowadząca: Mgr Małgorzata Błaszczak – instruktorka tańca współczesnego i bungee flying, animatorka kultury ze specjalizacją małych form teatralnych, twórczyni przedsięwzięć taneczno-teatralnych, uczestniczka wielu kursów i warsztatów ze świadomości ciała, doświadczenie jako instruktor zajęć ruchowych zdobywa pracując zarówno z dziećmi, dorosłymi jak i seniorami, pracowniczka UMK na stanowisku specjalisty ds. międzynarodowych partnerstw oraz propagatorka międzykulturowej integracji na uczelni.

Free your tension! Moving and breathing relaxation workshop for students before the exams (bilingual)

Three-hours workshop based on spontaneous movement, release technique with using deep breathing practice and contact improvisation, during which you can get familiar with methods for releasing accumulated tensions in your body, you can get info how to free your tensions and relax your muscles using simple rules, during the period of increased stress like taking exams. This workshop will also increase your body awareness and feeling you center.

Termin/Date: 06.06.2022; 19.00-21.00, Toruń

Stacjonarnie/ stationary, dwujęzyczny - j. polski i j. angielski/ Bilingual: Polish, English

Tutor: Mgr Małgorzata Błaszczak - contemporary dance and bungee flying instructor, culture animator specializing in small theater forms, creator of dance and theater projects, participant of many body awareness courses and workshops, has experience as an instructor of movement classes by working with children, adults and seniors; working at NCU as a specialist of international partnerships and organizing multicultural integration at our university. 

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego