O nas

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane od wielu lat przez studentów i pracowników UMK. Podjęliśmy decyzję o stworzeniu przyjaznego miejsca pracy i studiowania, ponieważ badania realizowane w systemie zapewniania jakości kształcenia i warunków pracy wskazują na rosnące obciążenia członków naszej społeczności w sferze emocji, trudności w radzeniu sobie ze stresem i nowymi sytuacjami (jak np. lockdown). Wiele osób odczuwa także potrzebę wsparcia prorozwojowego.

Ośrodek został formalnie powołany 1 stycznia 2021 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rektorskiej na posiedzeniu 14 grudnia 2020 r. Działania rozpoczęliśmy już w czasie pandemii, uruchamiając nieodpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną. Celem Ośrodka jest wykorzystanie zasobów i możliwości Uczelni tak, aby każdy szukający wsparcia odnalazł właściwą pomoc.

Z Ośrodkiem współpracują dwie psycholożki: dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca i mgr Barbara Lorek, do których można zwrócić się po pomoc psychologiczną. Oferujemy również pomoc psychiatryczną, z której może skorzystać każdy potrzebujący student, doktorant i pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oprócz psychologów i psychiatrów, do współpracy zaprosiliśmy pełnomocników JM Rektora, którzy pełnią w naszym zespole rolę ekspertów. Są to:

Zależy nam, aby pomoc oferowana społeczności Uczelni była kompleksowa, dlatego została powołana Rada Centrum, reprezentująca różne grupy spośród wspólnoty Uniwersytetu.

Celem Ośrodka jest nie tylko wsparcie psychologiczne i psychiatryczne społeczności akademickiej, ale też poszerzenie wiedzy studentów, doktorantów i pracowników w zakresie edukacji prozdrowotnej poprzez treningi i warsztaty. W tym celu podjęliśmy współpracę z osobami, które chcą podzielić się nie tylko swoją wiedzą, ale też doświadczeniem i umiejętnościami, co może przybierać postać pomocy, ale i prorozwojowych impulsów.

Współpracujemy także z:

Adresy rady Ośrodka oraz zespołu ekspertów są dostępne w zakładce "Zespół".

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego