Zaproszenie na wykład

Zapraszamy do udziału w wykładzie, organizowanym przez Pracownię dla Równości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy wsparciu Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom.

Warsztaty zatytułowane "Ableizm i disablizm w koncepcjach, badaniach i przykładach" wygłosi dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK.

Wykład odbywa się w ramach projektu "Vibrant IDEA: Active in Building Inclusivity, Diversity, and Equality in Academia", realizowanego przez Pracownię dla Równości UMK.

Zapraszamy gorąco na platformę Microsoft Teams, 28.06.2022, na godzinę 11:30.

A także na Facebook

 Biogram prowadzącej:

Dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK 

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych 

Pedagog specjalna, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1999 roku prowadzi badania kulturowe niepełnosprawności w rezerwuarach kultury (instytucjach kultury, pomocy społecznej, religijnych, kulturach wojskowych, finansowych) oraz bada transmisje wiedzy kulturowej o niepełnosprawności. Realizuje terenowe projekty badawcze w terenach rzeczywistych w Polsce (od 1999), Francji (2012), Japonii (2016), Szkocji (2017) oraz prowadzi badania kulturowe online.

Jest promotorką rozprawy doktorskiej w projekcie POWER w Academii Copernicanie UMK. https://www.ac.umk.pl/ realizowanej w ramach projektu badawczego Empowerment and Disability (2018-2023) Od 2020 roku współpracuje z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie. Współpracowała i współpracuje stale z badaczami z Europy i innych kontynentów i kultur.

 Opublikowane raporty badawcze dotyczą:

  • Studiów nad niepełnosprawnością
  • Kultury i niepełnosprawności. Kultur niepełnosprawności
  • Rezerwuarów kultury i niepełnosprawności (instytucji kultury, pomocy społecznej, religijnych, kultur wojskowych i finansowych)
  • Transmisji wiedzy kulturowej o niepełnosprawności w Polsce i zagranicą
  • Reprezentacji niepełnosprawności w mediach
  • Niepełnosprawności wrodzonej i nabytej oraz zjawisk kulturowych (ableizmu, marginalizacji, hejtu, tabu, dostępu, empowermentu)
  • Męskości i niepełnosprawności
  • Pokrewieństwa i porównawczych studiów nad niepełnosprawnością i niesamodzielnością w rodzinie
  • Reedukacji społecznej i wsparcia w instytucjach pomocy społecznej dorosłych niepełnosprawnych w Polsce i zagranicą
  • Metodologii kwalitatywnej

<<powrót

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego