mgr Sławomir Rylich

Kierownik Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych

Kontakt:

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego