Coaching dla studentów

  • Masz jakieś plany, cele, ale nie wiesz, od czego zacząć, jak je zrealizować?  A może trudno Ci po prostu ruszyć z miejsca? 
  • Chcesz rozwinąć swoje kompetencje? A może jakieś nabyć? Odkryć?
  • Poszukujesz odpowiedzi na powracające do Ciebie pytania? 
  • Nie wiesz, jaką decyzję podjąć? 
  • A może po prostu chcesz zmiany w swoim życiu, czegoś nowego?

Jeśli odpowiedziałeś tak na choćby jedno z powyższych pytań, to zapraszam na coaching.

 A czym on jest?

Coaching to kreatywny proces, w którym będę Ci towarzyszyć. Składa się z kilku spotkań - bez oceniania, z szacunkiem i pełną poufnością. Bez doradzania, gdyż zadane przeze mnie pytania pomogą Ci odnaleźć własne rozwiązania, własną drogę, najlepszą dla Ciebie. Może czasem wydadzą Ci się dziwne, trudne, ale będą służyły odnajdywaniu w Tobie nowych perspektyw.

Oferta coachingowa

Indywidualne sesje coachingowe trwają 60 minut. Osobie zainteresowanej proponujemy udział w cyklu sześciu sesji coachingowych (liczba sesji może być mniejsza lub większa w zależności od potrzeb). Sesje odbywają się raz w tygodniu w formie spotkania osobistego. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu z coachem, spotkania mogą odbywać się on-line.

Miejsce coachingu

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego
ul. Reja 25
87-100 Toruń

Spotkania coachingowe możliwe są w terminach:

We wtorki w godz.: 16:30-17:30, 17:45-18:45, 19:00-20:00 lub w innym terminie indywidualnie uzgodnionym z prowadzącą.

Zapisy

Osoby zainteresowane udziałem w sesjach coachingowych proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy z prowadzącą (justyna.komendzinska@gmail.com) w celu ustalenia terminu wizyty. 

W treści maila należy podać imię, nazwisko i nr indeksu oraz proponowany termin coachingu. Po wysłaniu wiadomości prosimy czekać na kontakt ze strony coacha w celu umówienia terminu coachingu.

Prowadząca

Zdjęcie portretowe Justyny Komendzińskiej

Justyna Komendzińska - absolwentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMK oraz studiów podyplomowych "Zarządzanie zasobami ludzkimi" i "Akademii Przywództwa". HR-owiec z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które w większości zdobywała w międzynarodowych firmach produkcyjnych. W latach 2016-2023 łączyła obowiązki zawodowe z prowadzeniem zajęć ze studentami na jednej z toruńskich uczelni. W 2022 r. ukończyła akredytowany przez ICF kurs "Akademia Coachingu", obecnie przygotowuje się do egzaminu na poziomie ACC. Pracuje w jednej z toruńskich firm handlowo-usługowych jako menedżer ds. personalnych. Jednym z priorytetów w jej życiu zawodowym jest wspieranie pracowników w ich rozwoju. 

 

Coaching dla studentów odbywa się w ramach porozumienia z Coachem o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Prowadząca coaching dokumentuje swoją praktykę coachingową na potrzeby dalszej certyfikacji, dlatego po zakończeniu coachingu studenci będą proszeni o podpisanie zaświadczenia potwierdzającego przebyty proces.

 Regulamin indywidualnych sesji coachingowych

  1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zapewnia bezpłatne indywidualne sesje coachingowe rozumiane jako narzędzie rozwojowe służące aktywizowaniu mocnych stron studentów UMK oraz budowaniu nowych strategii myślenia i działania poprzez rozwijanie partnerskiej, opartej na zaufaniu relacji z klientem zorientowanej na określenie i realizację konkretnych celów.
  2. Sesje coachingowe trwają 60 minut. Maksymalna liczba sesji coachingowych jest ustalana indywidualnie.
  3. Sesje coachingowe odbywają się w formie osobistego spotkania. W wyjątkowych przypadkach możliwe są sesje on-line z wykorzystaniem platformy TEAMS.
  4. Coach zobligowany jest do zachowania poufności przebiegu sesji.
  5. Podczas sesji coachingowych nie pracuje się z następującymi tematami: uzależnienia, przemoc fizyczna i psychiczna, choroby psychiczne, żałoba.
Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego