Wizyta studyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W dniu 13.12.2013 pracownicy Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego przebywali z wizytą studyjną w UWM w Olsztynie. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami na uczelni.

Plan wizyty studyjnej

11:00 - Powitanie uczestników w Biurze Centrum Badań i Projektów (dostępność budynku Centrum Ekspozycyjne „Stara Kotłownia”)

mgr Eliza Popławska-Jodko – Kierownik Biura Analiz Strategicznych

mgr Andrzej Przegrocki – Specjalista w Biurze Analiz Strategicznych

mgr Mateusz Dampc – Rzecznik ds. Równości Szans

mgr Anna Piotrowska – Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia

11:20 - Wizyta i prezentacja Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia przy Uniwersyteckim Centrum Wsparcia UWM

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – Prorektor ds. studenckich

mgr Anna Piotrowska – Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia, psycholog-seksuolog, psychotraumatolog, terapeuta

mgr Aleksandra Jagiełło – Pracownik pierwszego kontaktu

mgr Marzena Radzka-Wiśniewska – Streetworkera

11:40 - Spacer przez Kampus UWM w Olsztynie – rozwiązania w ramach rozwiązań na rzecz dostępności, wizyta w Centrum Monitoringu Straży Uniwersyteckiej

12:10 - Prezentacja działań w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie, działalności Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia w zakresie rozwiązań dostępnościowych  (Biblioteka Uniwersytecka)

- Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia” - narzędzie do wczesnego wykrywania kryzysów psychologicznych  

- Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – rozwiązania dla osób z indywidualnymi potrzebami zdrowotnymi i edukacyjnymi

Dorota Filip - Specjalista ds. Osób z Niepełnosprawnościami (szkolenia i zajęcia dedykowane)

Dorota Opolska – Specjalista ds. Osób z Niepełnosprawnościami (wsparcie asystenckie, doradztwo edukacyjno-zawodowe)

Małgorzata Mickiewicz – Referent ds. Osób z Niepełnosprawnościami (kształcenie osób Głuchych i niedosłyszących)

Andrzej Prószyński – Koordynator ds. Dostępności

12:50 - Prezentacja działalności Rzecznika ds. Równości Szans

13:20 - Spacer po Bibliotece Uniwersyteckiej            

13:40-14:00 - Zakończenie

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego