Zgłoś się!

Chcesz podzielić się swoją wiedzą i kompetencjami?

Jeżeli chcesz podzielić się swoją wiedzą i kompetencjami oraz podjąć współpracę z Uniwersyteckim Ośrodkiem Wsparcia i Rozwoju Osobistego na rzecz rozwoju wspólnoty akademickiej skontaktuj się z Dyrektor Ośrodka.

Chcesz skorzystać z oferty Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego?

Na indywidualne konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, wsparcie edukacyjne oraz coaching obowiązują odrębne zapisy – szczegółowe informacje o zapisach i regulaminy wsparcia znajdziesz w poszczególnych zakładkach.

Informacja o terminach i zapisach na warsztaty i wykłady będzie dostępna na zakładce "Harmonogram i zapisy".

Chcesz otrzymywać wiadomości o naszej ofercie?

Wypełnij formularz, aby otrzymywać wiadomości o ofercie Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Informacja o ofercie Ośrodka będzie przesyłana na podany adres mailowy nie częściej niż raz w miesiącu.

Chcesz zgłosić zapotrzebowanie na warsztaty zamknięte?

Jednostki UMK oraz grupy studentów, doktorantów i pracowników UMK (powyżej 10 osób) mogą zgłaszać zapotrzebowanie na warsztaty z dostępnej oferty lub zgłaszać własne propozycje. Aby zgłosić zapotrzebowanie skontaktuj się z nami.

Nie wiesz jak postąpić w sytuacji zagrożenia?

Zapoznaj się z instrukcją postępowania w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób będących studentami lub doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instrukcja postępowania (pdf, 197KB)

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego