dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca

zdjęcie portretowe Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca – psycholożka, trenerka kompetencji miękkich, certyfikowana trenerka FRIS®. Zaangażowana w pracę z pacjentami, aktywność szkoleniową i badania naukowe. Ukończyła m. in. Studium Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików w podejściu integracyjnym (IPZ PTP), program "Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych" (WOTUiW, TPPU), kurs Terapii Akceptacji i Zaangażowania (PTTPB), szereg szkoleń i kursów z zakresu m. in., terapii poznawczo-behawioralnej, psychosomatyki, coachingu, pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, rozpoznawania mechanizmów przemocy domowej. Odbyła staż na Oddziale Podwójnej Diagnozy i Leczenia Uzależnień w Centrum Medycznym HCP w Szpitalu im. Św. Jana Pawła II w Poznaniu. Ponadto współpracuje z biznesem - wspiera firmy w rozwoju pracowników, projektowaniu strategii marki i PR oraz produktów cyfrowych. Od ponad 20 lat aktywnie związana z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, z którymi realizuje projekty profilaktyczne, promujące zdrowie i aktywizujące. Pracuje w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo specjalizuje się w biblioterapii, badaniu użytkowników informacji oraz psychologii mediów i nowych technologii.


 Konsultacje psychologiczne dla studentów i doktorantów


 

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego