dr Tomasz Jędrzejewski

Zdjęcie portretowe Tomasza JędrzejewskiegoTomasz Jędrzejewski - doktor nauk prawnych, kanclerz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ekspert Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych oraz członek Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wcześniej nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; etatowy i pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa oraz postępowania administracyjnego, w szczególności dotyczących administracyjnego postępowania egzekucyjnego, samorządu gospodarczego i szkolnictwa wyższego.

kontakt: kanclerz@umk.pl

 

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego