mgr Angelika Kalinowska

Zdjęcie portretowe Angeliki KalinowskiejAngelika Kalinowska - doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy, studentka III roku psychologii Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika kierunków pedagogika specjalna oraz pedagogika o specjalnościach resocjalizacja z profilaktyką społeczną. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: terapii uzależnień, terapii zajęciowej, organizacji i zarządzania pomocą społeczną, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i podnoszące kompetencje pedagoga - terapeuty, w szczególności z obszaru resocjalizacji, socjoterapii oraz profilaktyki społecznej. Od 5 lat zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi i seniorami, borykającymi się z różnorakimi problemami. W szczególności w zakresie animacji społeczno - kulturalnej, terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii i resocjalizacji, szeroko pojętą  profilaktyką społeczną oraz poradnictwem. Jest wieloletnim pracownikiem Fundacji Gospodarczej Pro Europa. Prowadzi własną firmę edu.kal, która współpracuje ze szkołami, OPS, MOPR, PCPR w zakresie działań profilaktycznych, trenerskich i szkoleniowych. Aktywistka społeczna, a także działaczka w obszarze akademickim - wspiera działania studentów i doktorantów. Członkini Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Molestowania Seksualnego  UMK.

kontakt: ang.kal@doktorant.umk.pl

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego