mgr Anna Mielczarek-Taica

Zdjęcie portretowe Anny Mielczarek-TaicaAnna Mielczarek-Taica – kierownik dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka socjologii na UMK oraz studiów podyplomowych z Administracji publicznej, Zarządzania zasobami ludzkimi, Akademii Menedżera oraz Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej. Członek uniwersyteckich komisji antymobbingowych, brała też udział w pracach komisji przygotowującej projekt procedury mającej na celu zapewnienie bezpiecznego oraz wolnego od przemocy i dyskryminacji środowiska pracy i nauki na Uniwersytecie. Koordynuje dwa zadania w programie PO WER 2014-2020, m.in. utworzenie aplikacji Gra o dyplom - usprawniającej komunikację ze studentami na poziomie dziekanatowych procedur. Kierownik grantu MNiE w programie DIALOG pn. Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej. Współzałożycielka i przewodnicząca komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Autorka kilku publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych z tematyki szkolnictwa wyższego, zaangażowana w budowanie dobrego wizerunku uczelnianej administracji. Po godzinach prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu budowania umiejętności interpersonalnych, co pozwala jej spoglądać na wspólnotę akademicką z wielu perspektyw. Zwolenniczka rozwijania miękkich kompetencji oraz „kolorowych” koncepcji zarządzania. Jest certyfikowanym Trenerem Stylów Myślenia i Działania FRIS® (Partner w myśleniu, Humanista w działaniu) – narzędzia diagnostyczno-rozwojowego pozwalającego na wydobywanie potencjałów wynikających z naturalnego sposobu myślenia; Koordynator i Poszukiwacz według wielopoziomowego testu kompetencji zawodowych Master Person Analysis. Posiada uprawnienia mediatora (mediacje pracownicze) i certyfikat Practitioner Business Coach. Interesuje się relacjami i szeroko rozumianą komunikacją. Ukończyła wiele kursów w tym obszarze, m.in. MBSR, NVC czy AT, które nie tylko uczą uważnego wsłuchiwania się w potrzeby, ale i dają narzędzia do budowania porozumienia bez naruszania godności drugiego człowieka.

kontakt: a_taica@umk.pl

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego