Mariusz Wąsicki

Zdjęcie portretowe Mariusza WąsickiegoMariusz Wąsicki - w 2019 roku ukończył studia licencjackie z audiofonologii, a obecnie jest uczestnikiem studiów licencjackich z pielęgniarstwa oraz magisterskich ze zdrowia publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. Od kwietnia 2018 jest zaangażowany w działalność samorządową, a od grudnia 2018 pełni funkcję przewodniczącego Samorządu Studentów Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W grudniu 2020 r. Mariusz Wąsicki został jednogłośnie wybrany do Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, działającej z ramienia Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

kontakt: mariuszwasicki97@gmail.com

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego