dr Adrian Wójcik

Zdjęcie portretowe Adriana WójcikaAdrian Wójcik – naukowiec społeczny zajmujący się psychologią postaw prośrodowiskowych (conservation psychology), w tym zwłaszcza powiązaniem postaw i zachowań proekologicznych z bardziej ogólnymi zestawami przekonań (ideologią polityczną, religijnością, wartościami). Stara się wykorzystywać wyniki pracy naukowej do zmiany świata. Organizator warsztatów dla organizacji ekologicznych z komunikacji postaw prośrodowiskowych. Stały współpracownik Koalicji Klimatycznej i Fundacji Europejskie Centrum Czystego Powietrza. Członek sekcji „Environmental, Population & Conservation Psychology” Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prodziekan do spraw badań naukowych i umiędzynarodowienia Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych.

kontakt: awojcik@umk.pl

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego