Ośrodek Rehabilitacji NZOZ Remedis sp. z o.o. w Toruniu

Ośrodek Rehabilitacji NZOZ Remedis sp. z  o.o.  w Toruniu oferuje kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19. Koszty rehabilitacji pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19 jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej.

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 będą realizowane na podstawie skierowania. Decyzję o skierowaniu pacjenta do programu podejmuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19. Rozpoczęcie rehabilitacji może nastąpić w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19. Program gwarantuje do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie.

Na jakie zabiegi w NZOZ Remedis mogą liczyć pacjenci po COVID-19:

  • kinezyterapia ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających,
  • masaż i terapia manualna - wg indywidualnych wskazań;
  • fizykoterapia - wg indywidualnych wskazań;
  • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, w tym np. nauka prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminacja nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotna modyfikacja stylu życia;
  • wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.


Kontakt:  Ośrodek Rehabilitacji NZOZ Remedis sp. z o.o.
ul. Plac 18 Stycznia, 87-100 Toruń (budynek przychodni Olk-Med)

e-mail: kontakt@remedis.pl

rejestracja: +48 56 654 93 70

 Infografika przedstawiająca graficznie powyższe informacje.

 

 

 <<<wstecz

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego