O nas

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane przez studentów i pracowników UMK. Podjęliśmy decyzję o stworzeniu przyjaznego miejsca pracy i studiowania, ponieważ badania realizowane w systemie zapewniania jakości kształcenia i warunków pracy wskazują na rosnące obciążenia członków naszej społeczności w sferze emocji, trudności w radzeniu sobie ze stresem i nowymi sytuacjami (jak np. lockdown). Wiele osób odczuwa także potrzebę wsparcia prorozwojowego.

Celem Ośrodka jest udzielanie wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju osobistego członków społeczności akademickiej.

Ulotka UOWIRO (256KB)

Pracą Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego kieruje dyrektor:

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK.

Do współpracy zaprosiliśmy pełnomocników JM Rektora:

oraz ekspertów:

Współpracujemy także z:

  • Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych, który udziela wszechstronnego wsparcia studentom ze specjalnymi potrzebami oraz pracownikom w kontaktach i pracy z nimi.
  • Biurem Karier UMK, który zajmuje się pomocą studentom i absolwentom Uniwersytetu w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych i planowaniu ścieżek kariery zawodowej. 
  • Siecią Poradni Studenckich UMK , której celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, odpowiadając na pytania, służąc poradą i wsparciem merytorycznym.

Zależy nam, aby pomoc oferowana społeczności Uczelni była kompleksowa, dlatego została powołana Rada Centrum, reprezentująca różne grupy spośród wspólnoty Uniwersytetu.

Zarządzenia Rektora UMK:

Zapraszamy do współpracy z Ośrodkiem wszystkich, którzy chcą wnieść wkład w rozwój dobrostanu społeczności UMK.

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego