O nas

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane przez studentów i pracowników UMK. Podjęliśmy decyzję o stworzeniu przyjaznego miejsca pracy i studiowania, ponieważ badania realizowane w systemie zapewniania jakości kształcenia i warunków pracy wskazują na rosnące obciążenia członków naszej społeczności w sferze emocji, trudności w radzeniu sobie ze stresem i nowymi sytuacjami (jak np. lockdown). Wiele osób odczuwa także potrzebę wsparcia prorozwojowego.

W ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego działa Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

Celem Ośrodka jest udzielanie wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju osobistego członków społeczności akademickiej.

Ulotka UOWIRO (256KB)

Pracą Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego kieruje dyrektor:

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK.

Do współpracy zaprosiliśmy pełnomocników JM Rektora:

Zarządzenia Rektora UMK:

Zapraszamy do współpracy z Ośrodkiem wszystkich, którzy chcą wnieść wkład w rozwój dobrostanu społeczności UMK.

Sprawozdanie z działalności UOWiRO 2022-2023 (733KB, pptx)

Instrukcja postępowania w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób będących członkami UMK

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego