Pomoc psychiatryczna

English version

Pomoc świadczona przez UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w trosce o dobrostan psychiczny społeczności akademickiej podjął od 1 stycznia 2024 roku współpracę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej REMEDIS sp. z  o. o., w ramach której oferuje Państwu bezpłatne konsultacje psychiatryczne.

REGULAMIN KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNYCH

 1. Do korzystania z konsultacji psychiatrycznych uprawnione są:

  • osoby studiujące na UMK,
  • osoby kształcące się na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich prowadzonych przez UMK,
  • osoby pracujące w UMK.
 2. Liczba konsultacji psychiatrycznych jest ograniczona i wynosi:

  • dla osób studiujących oraz kształcących się na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich – 4 wizyty,
  • dla osób pracujących – 2 wizyty.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek lekarza psychiatry z NZOZ Remedis, Uniwersytet może zwiększyć limit o dodatkową wizytę.

 4. Korzystanie z konsultacji psychiatrycznych w ramach wskazanych wyżej limitów jest nieodpłatne.

 5. Przed umówieniem pierwszej wizyty u lekarza psychiatry osoby studiujące oraz kształcące się na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich zobowiązane są do odbycia konsultacji psychologicznych zapewnianych przez Uniwersytet (informacje na stronie: Zespołu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami ). 

 6.  Psycholog w uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzję o skierowaniu osoby na wizytę u lekarza psychiatry. Osoby skierowane do lekarza psychiatry otrzymają od psychologa kod weryfikacyjny, który należy podać podczas umawiania wizyty w NZOZ Remedis, telefon do rejestracji  668 476 791 lub mailowo: pro@remedis.pl.
 7. Osoby pracujące zgłaszają się bezpośrednio do NZOZ Remedis, telefon do rejestracji  668 476 791 lub mailowo: pro@remedis.pl.
 8. Konsultacje psychiatryczne są udzielane w siedzibie NZOZ Remedis w Toruniu, ul. Moniuszki 39. Przy pierwszej wizycie należy okazać w recepcji legitymację studencką lub doktorancką. Osoby pracujące powinny okazać legitymację służbową lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez Dział Spraw Pracowniczych.

 9. Osoby uprawnione mają prawo do odwołania umówionej wizyty. Odwołania wizyty należy dokonać co najmniej na 24 godziny przed wyznaczonym terminem drogą telefoniczną: +48 668 476 791 lub mailową: pro@remedis.pl. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje wliczeniem nieodbytej wizyty do limitu.

 10. W przypadku osób uprawnionych nie posługujących się językiem polskim Uniwersytet zapewnia podczas konsultacji tłumacza w języku angielskim. Taką potrzebę należy zgłosić minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem wizyty drogą mailową: ośrodek_wsparcia@umk.pl.

 11. Dalsze leczenie psychiatryczne poza wskazanymi limitami osoby uprawnione podejmują we własnym zakresie.

Uwaga: Konsultacje mają charakter doraźny i nie zastępują długoterminowej terapii psychiatrycznej. Niezależnie od oferty przygotowanej przez Uniwersytet, rekomendujemy, aby osoby wymagające wsparcia lub terapii w zakresie zdrowia psychicznego zgłosiły się do wybranej przez siebie poradni i zapisały się na listę oczekujących.

Poniżej zamieszczamy listę ośrodków, w których można uzyskać długoterminową pomoc w ramach NFZ.


Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych,
Behawioralnych i Osobowości REMEDIS PRO

w ramach NFZ

Osoby cierpiące na zaburzenia nerwicowe, lękowe, natręctwa, fobie, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, nieorganiczne zaburzenia snu i nieorganiczne zaburzenia seksualne, otrzymają  intensywną i długotrwałą pomoc w Ośrodku REMEDIS PRO przy ul.  Moniuszki 39 w Toruniu w ramach Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń  Nerwicowych, Behawioralnych i Osobowości.
Pacjenci nie potrzebują skierowania od lekarza, żeby zgłosić się do  Oddziału Dziennego. Na miejscu wykonywana jest wstępna diagnoza.  Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany przez zespół  specjalistów, w skład którego wchodzą: psychiatra, psycholog i  psychoterapeuta. Następnie pacjent jest kierowany na trzymiesięczny  turnus, w czasie którego codziennie, od poniedziałku do piątku, przez kilka godzin od godz. 8:00 realizowany jest intensywny program terapeutyczny. Koszty leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.  Warunkiem jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego i wiek powyżej 21 lat.
Kontrakt z NFZ pozwala REMEDIS PRO na pomoc osobom, którym  zaburzenia utrudniają normalne funkcjonowanie w życiu, które nie  mogą poradzić sobie z codziennymi problemami przez zły stan zdrowia  psychicznego. Chorzy przyjmowani są na bieżąco.
Program leczenia obejmuje udział w sesjach psychoterapii grupowej i  indywidualnej, a także w zajęciach psychoedukacyjnych, relaksacyjnych, praktyce uważności, warsztatach z elementami  psychodramy i pracy z ciałem. Ośrodek zapewnia również opiekę  psychiatryczną i pielęgniarską oraz niezbędną farmakoterapię.

Termin wstępnej konsultacji przed przyjęciem na Oddział można ustalić telefonicznie pod numerem 56 477 90 11 lub 668 476 791.
Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego REMEDIS PRO mieści się w  Toruniu przy ul. Moniuszki 39.


 

Wykaz instytucji w obszarze wsparcia psychologicznego
i terapeutycznego w Toruniu

 

1.   Centrum Zdrowia Psychicznego

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu

ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

W ramach Centrum każda osoba studiująca lub pracująca na UMK może skorzystać z:

 • poradnictwa psychologicznego i psychiatrycznego oraz terapii (ul. Mickiewicza 24/26),
 • opieki w oddziale całodobowym psychiatrycznym żeńskim i męskim (ul. Mickiewicza 24/26),
 • opieki w oddziale dziennym (ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29),
 • opieki środowiskowej (wizyty domowe).

Punkt zgłoszeń czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 na terenie Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) przy ul. Mickiewicza 24/26 pod numerem telefonu 56 679 58 11.

Każda osoba studiująca może się zgłosić do Centrum Zdrowia Psychicznego i uzyskać tam wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i terapeutyczne.

Centrum nie zajmuje się leczeniem uzależnień i terapią odwykową, ale może pomóc w leczeniu alkoholowego zespołu abstynencyjnego w całodobowym oddziale psychiatrycznym.

 

2.   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dział Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

ul. M. Skłodowskiej–Curie 82-84, 87-100 Toruń

tel. 56 477 00 91, 56 477 00 92

Telefon działa 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Osoby studiujące i pracujące na UMK mogą skorzystać tutaj z bezpłatnego:

 • poradnictwa psychologicznego,
 • wsparcia terapeutycznego,
 • konsultacji terapeutycznych indywidualnych i rodzinnych,
 • psychoedukacji osób dorosłych i dzieci,
 • poradnictwa prawnego,
 • poradnictwa socjalnego,
 • wsparcia w postaci działań pracownika socjalnego.

 

3.   Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

Rejestracja: tel. 56 622 68 31, 507 871 735

poniedziałek, wtorek, środa – 7:30-19:00,

czwartek – 7:30-18:05, piątek – 7:30-15:05.

email: rejestr_wptuiw@wotuiw.torun.pl

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu świadczy bezpłatne wsparcie w zakresie terapii uzależnień prowadzonej:

 • w poradni – w formie psychoterapii indywidualnej, grup wsparcia oraz konsultacji psychiatrycznej (wizyta u lekarza psychiatry możliwa jest tylko dla pacjentów, którzy korzystają ze spotkań z terapeutą),
 • na oddziale dziennym – kilkugodzinna terapia grupowa od poniedziałku do piątku,
 • w warunkach stacjonarnych – czyli w całodobowych ośrodkach uzależnień.
 • terapii współuzależnienia dla członków rodzin osoby uzależnionej.

Więcej na stronie: http://wotuiw.torun.pl/index.php/dla-pacjenta/oferta/

 

4.   Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Fundacja ITAKA, skr. pocztowa 127, 00-958 Warszawa 66

Każda osoba studiująca lub pracująca na UMK może skorzystać z całodobowej, bezpłatnej  linii wsparcia specjalistów, gdy:

 • czuje, że przechodzi kryzys psychiczny,
 • ma stany depresyjne,
 • ma myśli samobójcze.

Nr bezpłatnej infolinii: 800 70 2222.

<<<wstecz

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego