Pomoc psychiatryczna

English version

Pomoc świadczona przez UMK

Studenci, doktoranci i pracownicy UMK mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychiatrycznych organizowanych przez Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego prowadzonych w Centrum Zdrowia "Łaźnia Miejska" (Bydgoszcz, ul. ks. Skorupki 2).

Kontakt telefoniczny do rejestracji: 500 305 485.

Podczas rejestracji prosimy powołać się na status studenta/pracownika UMK. 

Pomoc świadczona przez Centrum Zdrowia Psychicznego

w ramach NFZ

Od dnia 1 października 2018 r. dla mieszkańców Torunia powyżej 18 roku życia oraz osób studiujących w Toruniu funkcjonuje ministerialny program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego. Celem programu jest udzielanie kompleksowej pomocy psychiatrycznej wszystkim potrzebującym ze swojego rejonu w warunkach stacjonarnych, dziennych psychiatrycznych, ambulatoryjnych oraz leczenia środowiskowego (domowego). Z CZP mogą skorzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, ale również członkowie rodzin, a także bliscy i znajomi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc udzielana przez CZP jest bezpłatna. 

Centrum nie zajmuje się leczeniem uzależnień i terapią odwykową, udziela świadczeń zdrowotnych (w oddziałach psychiatrycznych całodobowych w miarę posiadanych miejsc) w zakresie leczenia zespołów abstynencyjnych alkoholowych, po lekach uspokajających, nasennych oraz w przypadku używania kilku substancji psychoaktywnych.

Pomocy w Centrum Zdrowia Psychicznego można szukać w następujących placówkach:

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Mickiewicza 24/26 w Toruniu czynna w godz: 8-18 tel: 56 679 58 22
  • Poradnia Psychogeriatryczna przy ul. Mickiewicza 24/26 w Toruniu czynna w godz: 8-18 tel: 56 679 58 80
  • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny przy ul. Mickiewicza 24/26 w Toruniu czynna w godz: 8-18 tel: 56 679 58 11
  • Zespół Leczenia Środowiskowego ul. Mickiewicza 24/26 w Toruniu czynna w godz: 8-18 tel: 56 679 58 81
  • Oddział Psychiatryczny Męski ul. Św Józefa 53-59 w Toruniu tel: 56 679 58 26
  • Oddział Psychiatryczny Żeński ul. Św Józefa 53-59 w Toruniu tel: 56 679 58 55
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 czynne w godz. 7:25-15 tel: 56 679 57 69
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 czynne w godz. 7:25-15 tel: 56 679 57 10
  • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny przy ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu czynna w godz: 8-18 tel: 56 679 57 06
  • Izba Przyjęć ul. Św Józefa 53-59 w Toruniu tel: 56 679 58 44

Więcej informacji można uzyskać na stronie Centrum Zdrowia Psychicznego.

<<<wstecz

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego