Jak wspieramy?

English version

W Uniwersyteckim Ośrodku Wsparcia i Rozwoju Osobistego oferujemy pomoc psychologiczną i psychiatryczną.

Z Ośrodkiem współpracują dwie psycholożki: dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca i mgr Barbara Lorek, do których można zwrócić się po pomoc psychologiczną. Oferujemy również pomoc psychiatryczną, z której może skorzystać każdy potrzebujący student, doktorant i pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników UMK do skorzystania z tej oferty.

Linki:

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego