Jak pomagamy?

W Uniwersyteckim Ośrodku Wsparcia i Rozwoju Osobistego oferujemy pomoc psychologiczną i psychiatryczną. We współpracy z pełnomocnikami Rektora zajmujemy się sprawami, które dotyczą problemów zgłaszanych przez społeczność uniwersytecką. Nad całością czuwa dyrektor Ośrodka, dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk.

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników UMK do skorzystania z tej oferty.

Pełnomocnicy Rektora:

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego