Dla doktorantów

English version

Witamy w strefie doktorantów, gdzie informujemy o możliwościach wsparcia i rozwoju, jakie oferuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez różnorodne instytucje i formy.

W ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego oferujemy dla doktorantów UMK:

 1. Pomoc psychologiczną i psychiatryczną

  Podstawowym celem wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego jest pokonywanie barier wynikających ze stresu, stanów lękowych, problemów natury psychicznej, poczucia wykluczenia społecznego oraz trudności w komunikacji. 

 2. Coaching

  Coaching to narzędzie rozwojowe służące aktywizowaniu mocnych stron oraz budowaniu nowych strategii myślenia i działania prowadzących do zwiększenia efektowności w obszarze zadaniowym i relacyjnym.
 3. Warsztaty psychoedukacyjne

  Proponujemy udział w warsztatach o różnorodnej tematyce, których celem jest budowanie kompetencji radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz efektywnego uczenia się. Poniżej znajduje się otwarta baza warsztatów, która będzie na bieżąco aktualizowana, aby sprostać potrzebom społeczności akademickiej (Harmonogram i zapisy na warsztaty). Zachęcamy do korzystania z poniższej oferty warsztatów:
  • Na start! Zaplanuj swój rozwój
  • Nie zwlekaj! Zasady i techniki planowania czasu
  • Jak poprawić kondycję psychiczną? Śmiechem!
  • Komunikacja i budowanie relacji w zależności od Stylu Myślenia i Działania FRIS®
  • Podstawy komunikacji w oparciu o AT (analizę transakcyjną)
  • Aktywne słuchanie i budowanie komunikatów typu "JA"
  • Radzenie sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
  • Work life balance
 4. Cykl „Od stresu do relaksu”

  Długotrwały stres wywołany przez różne czynniki utrudnia wykonywanie codziennych czynności i nie sprzyja koncentracji. Relaksacja stanowi jeden ze sposobów zmniejszania nadmiernego obciążenia psychofizycznego organizmu. Zanim zwrócimy się o pomoc do specjalistów, możemy podjąć samodzielne działania w kierunku samopomocy. Zachęcamy do korzystania z:

  • Treningów relaksacyjnych online przygotowanych specjalnie na potrzeby społeczności akademickiej UMK przez Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego REMEDIS PRO
  • EmotionAid® -5 kroków, które w krytycznych sytuacjach pomogą Ci poradzić sobie z Twoimi uczuciami i reakcjami- źródło psse.net.pl/emotionaid (pdf,119KB)
  • warsztatów, podczas których proponujemy sposoby radzenia sobie ze stresem oraz techniki relaksacyjne (Harmonogram i zapisy na warsztaty):
   • Radzenie sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
   • Autopomocowe typu RTZ - Racjonalna Terapia Zachowania,
   • ACT - Terapia Akceptacji i Zaangażowania,
   • Zarządzanie emocjami,
   • Warsztat relaksacyjno-oddechowy.
 5. Wsparcie w rozwoju osobistym

  Zachęcamy do skorzystania z materiałów, które pomogą zrozumieć siebie i innych oraz mamy nadzieję, że będą inspirować do dalszego rozwoju osobistego:

  • Nagrania wykładów, warsztatów, ćwiczeń służących zdrowiu, relaksowi, samoświadomości siebie.
  • Czytelnia, w której znajdują się recenzje wybranych pozycji książkowych, a także bibliografia literatury z zakresu psychologii, filozofii, socjologii.

Zapoznaj się także z innymi ofertami wsparcia i rozwoju:

 1. Biuro Karier i Biuro Karier CM oferuje doradztwo zawodowe oraz szkolenia przygotowujące do wejścia na rynek pracy.
 2. Samorząd Doktorantów UMK zaprasza do współpracy i angażowania się w różne inicjatywy.
 3. Program Wellness Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, którego głównym celem jest podniesienie aktywności fizycznej pracowników UMK i ich rodzin.
 4. Doktoranci z niepełnosprawnościami otrzymają wsparcie specjalistyczne w Zespole Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami oraz w Collegium Medicum.
 5. Doktoranci z zagranicy otrzymają wsparcie specjalistyczne w Dziale Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej oraz w Dziale Nauki i Projektów CM.
 6. Pełnomocnicy Rektora: Pełnomocniczka do spraw równego traktowaniaPełnomocnik ds. bezpieczeństwaRzecznik akademicki, którzy pomagają rozwiązywać problemy zgłaszane przez społeczność akademicką.
 7. Poradnie Studenckie UMK, w których studenci UMK odpowiadają na pytania, służą radą i wsparciem merytorycznym w wielu dziedzinach, m.in. prawa, zdrowia, dydaktyki, rodziny, równości, patentów, weryfikacji informacji.
 8. Telefony zaufania - telefony do organizacji pozarządowych niosących pomoc w wielu obszarach.
Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego