Dla pracowników UMK

English version

Witamy w strefie pracowników, gdzie informujemy o możliwościach wsparcia i rozwoju, jakie oferuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez różnorodne instytucje i formy.

W ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego oferujemy dla pracowników UMK:

 1. Doradztwo interpersonalne

  Doradztwo interpersonalne skierowane jest do pracowników UMK doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych, w radzeniu sobie z emocjami i stresem oraz z funkcjonowaniem w środowisku akademickim.

 2. Konsultacje psychiatryczne

  Podstawowym celem konsultacji psychiatrycznych jest doraźne wsparcie pracowników UMK w radzeniu sobie ze stanami lękowymi, depresyjnymi i problemami natury psychicznej.
 3. Coaching

  Coaching to narzędzie rozwojowe służące aktywizowaniu mocnych stron pracowników  oraz budowaniu nowych strategii myślenia i działania prowadzących do zwiększenia efektowności w obszarze zadaniowym i relacyjnym.
 4. Warsztaty psychoedukacyjne

  Proponujemy udział w warsztatach o różnorodnej tematyce, których celem jest budowanie kompetencji radzenia sobie w trudnych sytuacjach w życiu osobistym i zawodowym. Poniżej znajduje się otwarta baza warsztatów, która będzie na bieżąco aktualizowana, aby sprostać potrzebom społeczności akademickiej (Harmonogram i zapisy na warsztaty). Zachęcamy do korzystania z poniższej oferty warsztatów:
  • Work life balance
  • Wypalenie zawodowe
  • Komunikacja i budowanie relacji w zależności od Stylu Myślenia i Działania FRIS®
  • Podstawy komunikacji w oparciu o AT (analizę transakcyjną)
  • Asertywność
  • Budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości.
 5. Cykl „Od stresu do relaksu”

  Długotrwały stres wywołany przez różne czynniki utrudnia wykonywanie codziennych czynności i nie sprzyja koncentracji. Relaksacja stanowi jeden ze sposobów zmniejszania nadmiernego obciążenia psychofizycznego organizmu. Zanim zwrócimy się o pomoc do specjalistów, możemy podjąć samodzielne działania w kierunku samopomocy. Zachęcamy do korzystania z:

  • Treningów relaksacyjnych online przygotowanych specjalnie na potrzeby społeczności akademickiej UMK przez Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego REMEDIS PRO
  • EmotionAid® -5 kroków, które w krytycznych sytuacjach pomogą Ci poradzić sobie z Twoimi uczuciami i reakcjami- źródło psse.net.pl/emotionaid (pdf,119KB)
  • warsztatów, podczas których proponujemy sposoby radzenia sobie ze stresem oraz techniki relaksacyjne (Harmonogram i zapisy na warsztaty):
   • Radzenie sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
   • Autopomocowe typu RTZ - Racjonalna Terapia Zachowania,
   • ACT - Terapia Akceptacji i Zaangażowania,
   • Zarządzanie emocjami,
   • Warsztat relaksacyjno-oddechowy,
   • Biurojoga. 
 6. Wsparcie w rozwoju osobistym

  Zachęcamy do skorzystania z materiałów, które pomogą zrozumieć siebie i innych oraz mamy nadzieję, że będą inspirować do dalszego rozwoju osobistego:

  • Nagrania wykładów, warsztatów, ćwiczeń służących zdrowiu, relaksowi, samoświadomości siebie.
  • Czytelnia, w której znajdują się recenzje wybranych pozycji książkowych, a także bibliografia literatury z zakresu psychologii, filozofii, socjologii.

Zapoznaj się także z innymi ofertami wsparcia i rozwoju:

 1. Dział HR UMK (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), który nadzoruje i wspiera rozwój zawodowy pracowników UMK.
 2. Program Wellness Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, którego głównym celem jest podniesienie aktywności fizycznej pracowników UMK i ich rodzin.
 3. Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami, który oferuje wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami.
 4. Pełnomocnicy Rektora: Pełnomocniczka do spraw równego traktowaniaPełnomocnik ds. bezpieczeństwaRzecznik akademicki, którzy pomagają rozwiązywać problemy zgłaszane przez społeczność akademicką.
 5. Poradnie Studenckie UMK, w których studenci UMK odpowiadają na pytania, służą radą i wsparciem merytorycznym w wielu dziedzinach, m.in. prawa, zdrowia, dydaktyki, rodziny, równości, patentów, weryfikacji informacji.
 6. Telefony zaufania - telefony do organizacji pozarządowych niosących pomoc w wielu obszarach.
Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego