Harmonogram - Pracownicy

Skorzystaj z oferty Uniwersyteckiego Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego skierowanej do pracowników UMK i weź udział w wydarzeniach:

  • Wykład online "W poszukiwaniu równowagi między pracą a życiem osobistym" (Termin: 17.11.2022, godz. 14:30-15:00)
  • Spotkanie otwarte "Porozmawiajmy o mobbingu" (Termin: 28.10.2022, godz. 14:15 w „Świetlicy” w budynku UCS przy ulicy Gagarina 35).

Oferujemy ponadto, m.in.:

Zapraszamy także do zgłaszania potrzeb i chęci współpracy.


Szczegółowe informacje


Wykład otwarty online "W poszukiwaniu równowagi między pracą a życiem osobistym"

Termin: 17.11.2022, godz. 14:30-15:00 

link do nagrania wykładu

W trakcie krótkiego wykładu dowiesz się:

  • Dlaczego lepiej mówić o work-life integration niż work-life balance?
  • Co to znaczy, że funkcjonujemy w nowoczesnej czasoprzestrzeni pracy?
  • Jaki model organizowania i definiowania czasu warto stosować współcześnie?
  • Jak zarządzać swoją energią i odpoczywać bez wyrzutów sumienia?

Prelegentka: dr hab. Renata Tomaszewska, prof. UKW, pedagog, andragog. Autorka licznych publikacji w obszarze relacji zachodzących między pracą zawodową a życiem pozazawodowym, edukacji i pracy w XXI wieku – szczególnie w kontekście sztucznej inteligencji, zjawisk dysfunkcyjnych w obszarze pracy, zwłaszcza niewolnictwa i handlu ludźmi.

Polecamy publikacje:


Spotkanie otwarte "Porozmawiajmy o mobbingu"

Termin: 28.10.2022, godz. 14.15 w „Świetlicy” w budynku UCS przy ulicy Gagarina 35

Mobbing to realny problem na uniwersytecie. Rozmawiamy o nim między sobą przeświadczeni, że nic nie da się z tym zrobić. Media donoszą o kolejnych sprawach dotyczących mobbingu często zarzucając uczelni brak stosownej reakcji. Dlatego porozmawiajmy o mobbingu otwarcie i nauczmy się mu przeciwdziałać.

Pełnomocnicy rektora zapraszają wszystkie osoby pracujące na UMK na spotkanie otwarte dotyczące mobbingu na uczelni:

Aleksandra Derra - pełnomocniczka rektora UMK ds. równego traktowania. Zaangażowana w kształtowanie polityki naukowej promującej równość i różnorodność oraz rozwijanie otwartości i integracji we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. Naukowo zajmuje się problemem płci w nauce, bada mechanizmy powstawania i stabilizowania wykluczenia i obcości w kulturze.

Bartłomiej Chludziński – prawnik, rzecznik akademicki UMK – pełnomocnik rektora UMK ds. polubownego rozwiązywania sporów. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Współtwórca wewnętrznej polityki antymobbingowej UMK, wielokrotnie powoływany w skład komisji antymobbingowych. 

Magdalena Kalińska – pełnomocniczka rektora UMK ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Coach, trenerka, konsultantka. Wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Certyfikowana trenerka FRIS®. Szkoli z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów, efektywności osobistej, a także sposobów radzenia sobie z różnorodnością.

<<<wstecz

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego